Menu

Κέντρο Βοήθειας IP SEO Tools

SEO Ανάλυση Ιστοσελίδας

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του εργαλείου SEO Ανάλυση για να καταταχθείτε υψηλότερα στις μηχανές αναζήτησης και να αποκτήσετε στοχευμένη επισκεψιμότητα. Με το εργαλείο αυτό, θα λάβετε σημαντικές συμβουλές όσον αφορά την διόρθωση όλων των ζητημάτων SEO που βρέθηκαν στην σελίδα σας, καθώς και θα βεβαιωθείτε αν η ιστοσελίδα σας είναι φιλική προς τις κινητές συσκευές. Είναι εφικτό έτσι, να βελτιώσετε γρήγορα την κατάταξη της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης.

Περισσότερα για το εργαλείο SEO Ανάλυσης Ιστοσελίδας

 • Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SEO Ανάλυση;

  Το εγαλείο Επισκόπηση SEO Ζητημάτων ξεκινάει αυτόματα αφού προστίθεται μια ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που έχετε διαλέξει ήδη σελίδες προορισμού ακολουθόντας τον γρήγορο οδηγό Προσθήκης Ιστοσελίδας, τα εργαλεία Επισκόπηση Σελίδων Προορισμού, Ταχύτητα Ιστοσελίδας και Βελτιστοποίηση Κινητών Συσκευών θα τρέξουν και αυτά τις αναλύσεις τους. Το εργαλείο SEO Σελίδων Προορισμού αντιθέτως χρειάζεται ταύτιση κάθε σελίδας με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, ώστε να ολοκληρώσει σωστά την ανάλυση.

  Στην περίπτωση που δεν έχετε καθορίσει σελίδες προορισμού στην γρήγορη Προσθήκη Ιστοσελίδας, όλα τα εργαλεία εκτός της Επισκόπησης SEO Ζητημάτων, θα χρειαστούν σε πρώτη φάση τον καθορισμό των σελίδων προορισμού.

 • Γιατί σαρώνονται μόνο 20 σελίδες στο εργαλείο SEO Ανάλυση;

  Αν είστε ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, ελέγξτε τον αριθμό των σελίδων προς ανάλυση στις Ρυθμίσεις. Για να βρείτε την απαιτούμενη παράμετρο, μεταβείτε στην SEO Ανάλυση > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Σάρωσης. Στην περίπτωση που έχουν μοιραστεί τον λογαριασμό μαζί σας, επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού, ώστε να σας ενημερώσει για τα τρεχοντα όρια των σαρώσεων.

 • Γιατί το εργαλείο Δομή Ιστοσελίδας παρουσιάζει λιγότερες σελίδες από αυτές που σαρώθηκαν στην πραγματικότητα;

  Το εργαλείο Δομή Ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνει σελίδες με δυναμικές παραμέτρους. Θα εξακολουθούν να αναλύονται για ζητήματα SEO ως ξεχωριστές σελίδες, παρ’ αυτά θα πρέπει να παραληφθεί από τη Δομή Ιστοσελίδας.

 • Πως μπορώ να εξαιρέσω συγκεκριμένες σελίδες ή καταλόγους από τη σάρωση της SEO Ανάλυσης;

  Μεταβείτε στο εργαλείο SEO Ανάλυση > Ρυθμίσεις > Εξαιρέσεις και πληκτρολογήστε/επικολλήστε συγκεριμένες διευθύνσεις URL (πάνω παράθυρο) για να αποκλείσετε ξεχωριστές σελίδες ή μάσκες (κάτω παράθυρο) για να εξαιρέσετε από την σάρωση ολόκληρους υποφακέλους, ομάδες σελίδων, subdomains κλπ.

 • Τι είναι οι δυναμικές παραμέτροι και πως εξαιρώ σελίδες με αυτές από την ανάλυση;

  Οι δυναμικές παραμέτροι σε URLs δημιουργούνται είτε από τη δομή της βάσης δεδομένων σας, είτε από κάποιο script.Τότε, το περιεχόμενο μιας δυναμικής σελίδας εξαρτάται από την αναζήτηση του χρήστη. Οι δυναμικές παραμέτροι συνήθως περιέχουν σύμβολα όπως ?, &, %, +, =, $, cgi-bin, .cgi.

  Για να εξαιρέσετε σελίδες με δυναμικές παραμέτρους μπορείται είτε να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες “μάσκες” στο εργαλείο SEO Ανάλυση  > Ρυθμίσεις > Εξαιρέσεις, είτε να προσθέσετε τις δικές σας “μάσκες” στην ίδια καρτέλα.

 • Έχω πολλαπλά ζητήματα για 'διπλές Περιγρφές' και 'διπλούς Τίτλους' επειδή το λογισμικό καταχωρεί την σελίδα με δυναμικές παραμέτρους, ως ξεχωριστές σελίδες. Τι πρέπει να κάνω;

  Αν η πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί από πολλές διευθύνσεις URL με δυναμικές παραμέτρους, τότε οι ειδικοί της Google σας συνιστούν να τροποποιήσετε τον κώδικα της ιστοσελίδας σας και είτε να χρησιμοποιήσετε την html ετικέτα a rel=”canonical” έτσι ώστε να υποδείξει την διεύθυνση URL που προτιμάτε, είτε τα χαρακτηριστικά rel=”prev” και rel=”next” για να δείχνει τις σελίδες περιεχομένου αριθμημένες.

  Μάθετε Περισσότερα:
  https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=en
  https://support.google.com/webmasters/answer/1663744?hl=en

 • Πως μπορώ να λύσω το ζήτημα ``Διαφοροποιήστε το κείμενο των εσωτερικών συνδέσμων που οδηγούν σε αυτή τη σελίδα``;

  Όταν βελτιστοποιείτε μία σελίδα προορισμού, θέλετε οι μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν το θέμα της σελίδας. Εκτός από την βελτιστοποίηση του περιεχομένου της σελίδας, είναι απαραίτητο να προσθέσετε συνδέσμους προς αυτή τη σελίδα σε άλλες σελίδες, χρησιμοποιώντας σαν κείμενο συνδέσμου λέξεις κλειδιά που στοχεύετε.

  Όσο πιο “έμπιστες” είναι οι σελίδες με τους συνδέσμους, τόσο περισσότερη δύναμη συνδέσμου είναι πιθανό να περάσουν, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη της στοχευμένης σελίδας επίσης.

  Ας υποθέσουμε πως η αρχική σας σελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για την λέξη κλειδί “best keyword”. Τότε θα πρέπει να προσθέσετε συνδέσμους προς την αρχική σε άλλες σελίδες σας, χρησιμοποιώντας την λέξη “best keyword” μέσα στο κείμενο του συνδέσμου σας.

  Μπορεί αρχικά να φαίνεται πως όσο περισσότερες σελίδες έχουν συνδέσμους με κείμενο “best keyword” προς την αρχική σελίδα, τόσο το καλύτερο. Και ναι, και όχι. Στις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης, ένας υπερβολικός αριθμός τέτοιων συνδέσμων μπορεί να φανεί αφύσικος, και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις κατατάξεις της ιστοσελίδας. Ενώ η αρχική σελίδα πρέπει σίγουρα να έχει εισερχόμενους συνδέσμους με το κείμενο “best keyword”, ο συνολικός αριθμός τους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του συνολικού αριθμού των εισερχόμενων συνδέσμων προς την αρχική σελίδα. Οπότε, το 60% των συνδέσμων πρέπει να έχουν διαφορετικό κείμενο (μπορεί να είναι συνώνυμα ή long-tail λέξεις κλειδιά).

  Έχετε υπόψη σας πως το εργαλείο SEO Ανάλυση ελέγχει για λέξεις κλειδιά με ακριβή αντιστοίχιση, οπότε οι λέξεις “my keyword”, “best keywords”, “all the best keywords”, κλπ. δεν θα θεωρηθούν σαν κείμενα που περιέχουν την λέξη κλειδί “best keyword”.

  Άρα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε την στρατηγική μας ώστε να διαφοροποιήσουμε τα κείμενα όλων αυτών των εισερχόμενων συνδέσμων;

  Ξεκινήστε ελέγχοντας το εργαλείο Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Συνδέσμων > Ανάλυση Αυθεντίας Σελίδας. Βρείτε την σελίδα προορισμού που σας απασχολεί στην λίστα, και πατήστε για να δείτε λεπτομέρειες. Θα δείτε την λίστα των κειμένων που χρησιμοποιούν οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε αυτήν την σελίδα. Σκεφτείτε για το πως θα μπορούσατε να διαφοροποιήσετε / παραφράσετε τα κείμενα.

  Έπειτα πατήστε τον σύνδεσμο Δείτε όλες τις σελίδες που συνδέονται με αυτήν την σελίδα για να μεταβείτε στο εργαλείο Ανάλυση Σελίδων Προορισμού που αφορά τη συγκεκριμένη σελίδα.

  Εισερχόμενοι Σύνδεσμοι: ελέγξτε αν υπάρχουν σελίδες στην ιστοσελίδα σας που μπορείτε να αλλάξετε το τωρινό κείμενο συνδέσμου.

  Σελίδες Χωρίς Συνδέσμους: ελέγξτε αν υπάρχουν σελίδες στην ιστοσελίδα σας που δεν έχουν ακόμα κάποιο σύνδεσμο στην σελίδα προορισμού που βελτιστοποιείτε – εκεί μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσμους με διαφορετικό κείμενο.

 • Γιατί ελέγχονται μόνο sitemaps που είναι σε XML μορφή;

  Αυτός ο τύπος αρχείου έχει σχεδιαστεί για να διαβάζεται από μηχανές. Είναι ιδιαίτερα καλός για ιστοσελίδες με χιλιάδες, μέχρι και εκατομμύρια URLs. Τα XML sitemaps είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να πείτε σε μια μηχανή αναζήτησης να εντοπίσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Μπορείτε ακόμα και να προγραμματίσετε πόσο συχνά θα επιθυμούσατε να γίνεται εκ νέου ανίχνευση. Επίσης, αυτή η μορφή είναι άψογη για την υποστήριξη βίντεο, εικόνων και άλλων αρχείων, που είναι σχετικά δύσκολο να εντοπιστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν έχετε ένα XML sitemap στον root φάκελο της ιστοσελίδας σας, το εργαλείο μας SEO Ανάλυση θα σας ενημερώσει.

 • Πως μπορώ να προσθέσω μια καινούρια σελίδα προορισμού για ανάλυση;

  Ο καλύτερος τρόπος είναι να μεταβείτε στην Επισκόπηση Σελίδων Προορισμού και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή +Προσθήκη σελίδας προορισμού είτε για να προσθέσετε κάποια σελίδα χειροκίνητα, είτε για να εισάγετε μία λίστα με σελίδες μέσω αρχείου CSV.

 • Πως μπορώ να ορίσω λέξεις κλειδιά για τις Σελίδες Προορισμού στην Επισκόπηση SEO Ζητημάτων;

  Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σελίδες Προορισμού. Επιλέξτε μια σελίδα προορισμού, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της και επιλέξτε Προσθήκη λέξεων κλειδιά. Φροντίστε να επιλέξετε τα πεδία των λέξεων κλειδιά που θέλετε να συνδέσετε με μια σελίδα.

 • Τι αλγόριθμο χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε την Ταχύτητα Ιστοσελίδας και την Βελτιστοποίηση Κινητών Συσκευών;

  Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο της Google. Η Google (PageSpeed Insights) παρέχει τις σωστές αξίες και συστάσεις. Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.

 • Ποιος είναι ο σκοπός του εργαλείου Δημοφιλείς Σελίδες;

  Το εργαλείο Δημοφιλείς Σελίδες είναι βασισμένο πάνω στα δεδομένα του Google Search Console. Δείχνει ακριβώς ποιες σελίδες δρουν ως σελίδες προορισμού, ακόμα και αν δεν τις είχατε καθορίσει εσείς. Με αυτά τα δεδομένα μπορείτε να επανεξετάσετε την στρατηγική βελτιστοποίηση και δομή της ιστοσελίδας σας, και κατα συνέπεια, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας.